2431030149 Βύρωνος 54, Τρίκαλα gardikaskostas@gmail.com